27. toukokuuta 2021

OP Tuotto-osuus - Kannattaisiko sijoittaa?

Talletustilien korot ovat nollassa. Kirjoitushetkellä säästötilille parasta tuottoa tarjoaa Bank Norwegian 0,75 % korolla ja määräaikaistalletuksissa paras on virolainen Bigbank luvaten 0,9 % koron, kun talletusaika on 24 kk. Noista molemmista olen kirjoittanut hyvät artikkelit, jotka kannattaa lukaista. Riskiä on siis otettava, jos oikeastaan haluaa nollasta vähänkään suurempaa tuottoa. Mihin riskiä karttava sijoittaja voisi sitten enää sijoittaa, jos haluaa leivän päälle jotain muutakin kuin voita? Jos edes vähemmän heiluviin arvo-yhtiöiden osakkeisiin ei halua tai uskalla sijoittaa, niin mitä jää jäljelle? Ehkäpä asunnot ja metsä? Nekin tosin vaativat paneutumista, aikaa ja vaivaa. Rahastojen kautta niiden sisään pääsisi pienemmällä rahalla, mutta silloin kulut ovat suuremmat ja tuotto pienempi. Eikä niissäkään riski loista poissaolollaan. Yksi vaihtoehto voisikin olla oman osuuspankin Tuotto-osuus. Siis mikä?


Mikä on Tuotto-osuus?

Nimenä Tuotto-osuus on todella epämääräinen ja osittain jopa harhaanjohtava. Nyt ei siis puhuta mistään rahastoista, jotka jakavat tuoton osinkoina, vaan eräänlaisesta osuuskunnan etuudesta omistaja-asiakkaillensa osuuspääoman koron merkeissä. Kysymys on eri asioista, vaikka nimi onkin sama. OP Tuotto-osuus on sellainen tuote, jota ei ole, eikä teoriassa voi edes olla millään muulla pankilla. Tämä siksi, koska osuuskunnan toiminnan tarkoitushan ei ole tuottaa voittoa, vaan tuottaa jäsenille edullisia palveluja ja vain OP on pankeista osuuskuntamuotoinen. 

Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankin pääomaan Tuotto-osuusannin voimassaoloaikana. Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus, joka vahvistaa pankin vakavaraisuutta ja tarjoaa samalla mahdollisuuden hyötyä oman osuuspankin menestyksestä. Sitä ei siis teknisesti lueta lainaksi, eikä sillä ole etuoikeutta mahdollisessa konkurssitilanteessa. Sijoitus Tuotto-osuuteen ei ole talletus eikä sillä ole talletussuojaa. Käytännössä se on siis teknisesti oman pääoman ehtoinen hybridilaina, mutta huonommilla ehdoilla. Tuo kannattaa muistaa. Sijoittaminen Tuotto-osuuksiin on alkanut vuonna 2014. Tarkemmin Tuotto-osuuksista voi lukea OP:n sivuilta tästä.

Voit merkitä Tuotto-osuuksia, kun olet omistaja-asiakas (Jäsenosuusmaksu on useimmissa osuuspankeissa 100 euroa ja sen saa takaisin, mikäli omistajuus joskus päättyy) ja osuuspankissasi on aloitettu Tuotto-osuusanti. Jokainen pankki päättää itsenäisesti Tuotto-osuusanneista sekä niiden alkamis- ja päättymisajoista. Vähimmäissijoitus on 100 euroa ja enimmäismäärä on osuuspankkikohtainen. Tuotto-osuuteen sijoittaessasi kannattaa varautua vähintään kolmen vuoden sijoitusaikaan. Tuotto-osuudet eivät kerrytä OP-bonusta. Kyselin tarkemmin asiakaspalvelusta ja sieltä vastattiin, että Tuotto-osuuden merkinnästä ei tule kuluja ja korot maksetaan tilille joka on OP:ssa. Omistaja-asiakkaana tileistä ei tule palvelumaksua. Merkintä maksetaan tilisiirrolla.

Tuotto-osuuksien pääoma voidaan käyttää pankin tai OP Ryhmän keskusyhteisön ja sen jäsenpankkien tappioiden kattamiseen ja pankilla on sääntöihin perustuva oikeus kieltäytyä osuuksien palauttamisesta. Jos Tuotto-osuuksia ei voida palauttaa kokonaisuudessaan, osuuspankilla on sääntöjen mukaan mahdollisuus jälkipalautukseen vielä viiden seuraavan tilikauden ajan, jonka jälkeen oikeus jälkipalautukseen päättyy. 


OP ryhmä ja avainlukuja lyhyesti

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama, Suomen suurin finanssiryhmä. OP Ryhmän muodostavat 137 osuuspankkia (31.12.2020) sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Nämä ovat kaikki keskinäisessä vastuussa toistensa veloista. OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Vähittäispankki, Yrityspankki sekä Vakuutus. OP on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, joten konkurssin uhka ja pääoman menettäminen ei ole kovin realistinen oletus. Avainlukuja voisi kertoa sen verran, että CET1-vakavaraisuus oli vuoden 2020 lopussa vahva 18,9 prosenttia ja sinä vuonna yhtiö teki tulosta ennen veroja 785 miljoonaa euroa.

OP Ryhmän avainluvut vuodelta 2020.


Kilpailukykyinen korko - Osittainen verottomuus plussaa

Sijoitukselle tavoitellaan vuosittain kilpailukykyistä korkoa. Vuodelle 2020 tavoitellaan 3,25 prosentin korkoa. Korkoa ei voi kuitenkaan taata ja se voi muuttua vuosittain. Tuotto-osuuden korko maksetaan vuosittain pankin osuuskuntalain mukaisesta voitonjakokelpoisesta ylijäämästä, mitä ei välttämättä joka vuosi synny. Käytännössä pankki voisi hyvin luistaa tuosta tuoton maksusta huonoina vuosina. Teoriassa tästä varmaankin tulisi näin sosiaalisen median aikakaudella merkittävä mainehaitta, joten vähän huonompinakin vuosina ja taloudellisessa tilanteessa korkoa todennäköisesti maksetaan, jos vain voitonjakokelpoista ylijäämää on varastossa. Tuotto maksetaan kesäkuussa ja luonnollisesti niiden korkopäivien suhteessa, mitä sijoitus on ehtinyt kerryttämään.

Tuotto-osuutta verotetaan kevyemmin kuin useimpia muita sijoituksia. Tuotto-osuudelle maksettava korko on henkilöverotuksessa pääomatuloa. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta 75 % on verovapaata pääomatuloa ja 25 % veronalaista tuloa 5 000 euroon saakka. Käytännössä siis osuuskuntien maksamia ylijäämiä verotetaan kevyemmin. Rautalangasta vääntäen tuo vero onkin siis koko tuotolle vain 7,5 %, josta suoritetaan automaattinen ennakonpidätys. Käteen jää siis noin 3 % nettotuotto, josta voi vieläpä tehdä vähennyksiä, koska tuotto luetaan pääomatuloksi. Koska normaaleista talletustileistä lähtee koko tuotosta 30 % lähdevero, niin käytännössä OP Tuotto-ouus vastaakin vajaata 4,3 % tuottoa talletustililtä. Ei yhtään hullummin.Mikä on suosio - Paljonko on sijoittajia ja massia

Paljonko sitten on ihmisiä, jotka ovat tähän sijoittaneet? Tarkkaa lukua en ole löytänyt. Tarkastelin kuitenkin OP Ryhmän tilinpäätöstä vuodelta 2020 ja siitä etenkin liitettä 36. Vuonna 2020 tuotto-osuuksien osuuspääoma oli 2 661 miljoonaa euroa ja niitä oli yhteensä noin 29,6 miljoonaa. Tässä kannattaa huomata, että yksi Tuotto-osuus on arvoltaan 100 euroa. Vuoden 2019 Tuotto-osuuksille maksettu korkojen summa oli 97 miljoonaa, joka on aika hyvin linjassa muiden lukujen kanssa. Korkojen määrä on myös paljon alle OP Ryhmän voiton, joten sikäli ei mitään hätää.

On näihin instrumentteihin siis sijoitettu aika paljon rahaa, kun noin 2,6 miljardia on sisällä. Ei mikään pieni luku. Vertailun vuoksi kotitalouksien rahoitusvaroista noin 110 miljardia oli talletuksina ja käteisrahana, joten tuo Tuotto-osuuksien potti vastaisi noin 2,4 % osuutta kotitalouksien talletuksista. Ehkä tuo luku antaa jotain perspektiiviä. Jos heitetään hatusta, että keskiarvo sijoitukselle on 10 000 €, niin osuudenomistajia olisi 260 000 kpl. Jos taas optimoitaisiin sijoitus tuolle vähäisen veron rajalle (5 000 € korkoja), niin sijoitussumma olisi noin 154 000 euroa ja osuudenomistajia olisi noin 17 000 kpl. Jossain tuossa haarukassa siis mennään. Oletuksena tuossa se, että kovin pienen rahasumman kanssa tuskin ollaan liikkeellä, koska sen saamisessa ulos kestää pitkään. Varakkaammilla tämä tuskin on ongelma. 

OP Ryhmän varainhankinnan rakenne kertoo, että Tuotto-osuudet vastaavat varainhankinnassa noin 2,4 % osuutta. Suurin osa tulee talletuksista, minkä ei pitäisi olla kenellekään iso yllätys. Ainakin sen johtopäätöksen tästä voi kuitenkin vetää, että Tuotto-osuuksien suosio ei ole kovin suuri. Vähän jopa absurdia, että suurin osa rahasta makaa nollakorkoisilla tileillä, eikä tässä. Riskit - Korona realisoi osan riskistä


Eittämättä suurin riski on mielestäni ehdottomasti tuo Tuotto-osuuden huono likviditeetti. Sijoitus Tuotto-osuuteen on sidottu todella pitkäksi aikaa ja pääoman takaisinmaksussa voi kestää pahimmillaan jopa kaksi vuotta. Käytännössä jos haluat lunastaa Tuotto-osuuden, niin se pitää tehdä ennen vuoden vaihdetta, koska Tuotto-osuudet lunastetaan irtisanomista seuraavan kalenterivuoden lopussa. Parhaimmassa tapauksessakin rahat on siis kiinni vähän yli vuoden verran. Pahimmassa tapauksessa sen kaksi vuotta, jos lunastuksen tekee vaikkapa vuoden alussa. Likviditeetti on siis todella huono ja tähän kannattaa sijoittaa vain sellaista rahaa, jonka voi pitää kiinni todella pitkään. 

Kuten jo aivan artikkelin alussa mainitsinkin, niin tällä ei ole myöskään talletussuojaa. Pääoman menettäminen vaatisi kuitenkin tilanteen, jossa koko Suomen pankkisektori olisi vakavassa kriisissä. Tällöin tuskin pienoinen talletussuojarahastokaan olisi 100 % varma, koska vuonna 2025 sen olisi tarkoitus kattaa vain 0,8 prosenttia korvattavia talletuksia vastaava määrä. OP pankkien taustalla on vieläpä lähes koko OP ryhmän tuki, joten riski on vähäinen ja vaatisi jotain todella dramaattista. Pääoman menetys on mielestäni lähinnä teoreettinen, koska siinä vaiheessa kun OP ei pysty maksamaan tuotto-osuuksiaan takaisin, on todennäköisesti jo laitettu ensin kaikki asuntolainat ennenaikaiseen maksuun ja käyty luonnollisesti veronmaksajien kukkarolla. Tässä skenaariossa Tuotto-osuuksien maksu on se ongelmista pienin ja oma ase/ruokavarasto bunkkerissa on se jolla on kysyntää :-)

Toinen riski liittyy läheisesti tähän huonoon likviditeettiin. Jos inflaatio on nousussa ja muilta markkinoilta saakin parempaa tuottoa, niin olet aika pitkään sidottuna tähän tuotteeseen ja vaihtoehtoinen tuotto jääkin saamatta. Sekin on ihan relevantti riski vaikka kaikki eivät sitä riskiksi heti mieltäisikään. Saamatta jäänyt vaihtoehtoinen tuotto on kuitenkin yhtälailla hävittyä rahaa, jos sen olisi voinut ansaita tekemättä tätä alkuperäistä sijoitusta. Tietysti myös riski verotuksen muutoksesta on mahdollinen, jos pienetkin osuuspääoman tuotot halutaan joskus verolle.

Korona realisoi osittain riskin, jota harva edes osasi ajatella. Kun Euroopan Keskuspankki (EKP) "kielsi" pankkeja korona-aikana jakamasta osinkoja, tai ostamasta esimerkiksi omia osakkeitaan, niin tämä kosketti myös OP Tuotto-osuuksia. Esimerkiksi Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 maksettiin vasta 8.2.2021. Käytännössähän ne olisi pitänyt maksaa kesäkuussa 2020, joten lykkäystä tuli noin 8 kuukautta. Samoin on käymässä vuoden 2020 tuotolle, joka voidaan aikaisintaan maksaa vuoden 2021 lokakuussa. Tietenkin jos pääoman kanssa jaksaa odotella vähän pidempään, niin mitään ei ole lopulta hävinnyt. Odottavan aika oli kuitenkin pitkä. Todella pitkä.Lopputulos - Sijoittaisinko?

Ikäni ja riskinsieto/halukkuuteni vuoksi pääosa varallisuudestani on järkevintä pitää osakkeissa. Pitkällä tähtäimellä kaikki muu sijoittaminen on "väärin", koska vaihtoehtoinen korkeampi tuotto jää saamatta. Siksi pääoman pitkäaikaisempi sitominen vähemmän tuottavaan kohteeseen tuntuu vähän arveluttavalta. Toisaalta mitä enemmän ikää tulee ja omaisuus kasvaa, niin sitä enemmän alan myös miettimään pääoman suojelua ja sen maltillisempaa kasvattamista riski minimoiden. Silloin OP Tuotto-osuus on ihan ok sijoituskohde kohtalaisen varmalla noin 4 % korkotuottoon rinnastettavalla tuotolla. Hajautuksen kannalta mielestäni erittäin hyvä vaihtoehto reunaehdot huomioiden.

Muistan joskus vuosia sitten lukeneeni tästä OP Tuotto-osuudesta ja sivuutin sen silloin olankohautuksella. Perustelut olivat juurikin yllä olevat. Osakemarkkinat ovat viime vuosina rallatelleet niin paljon ja niin korkealle, että olisikin jäänyt suuret tuotot saamatta, jos tähän OP Tuotto-osuuteen olisin sijoittanut. Nyt markkinatilanne on kuitenkin muuttunut ja riski/tuotto/likviditeetti-suhde on alkanut tuntumaan yhä houkuttelevammalta. Ehkä tähän voisi vähän ylimääräistä käteistä pistää... Jos kestät suurempaa riskiä esimerkiksi osakkeiden muodossa, niin silloin OP Tuotto-osuudet eivät pärjää vertailussa. Silloin tosin verrataan jo omenoita päärynöihin.

Ainakin sijoitusbloggareista Sijoittaja-Tursas on tähän rahojaan joskus laittanutkin, mutta lunastanut jo pois. Mites muut sijoitusbloggarit, miltä tällainen vaihtoehto nykyisessä markkinatilanteessa oikein vaikuttaa?

 

4 kommenttia:

 1. Sattumoisin kävin juuri tällä viikolla merkitsemässä 100 kpl tuotto-osuuksia ja tarkoitus on, että viiden seuraavan vuoden aikana nostan tuotto-osuuksien osuuden ainakin 10% kokonaisportfoliosta ja myöhemmin juuri ennen eläkkeelle jääntiä n. 20%:iin. Juuri tuo vakaa tuotto ja hajautus tässä kiinnostaa, kun ikääkin alkaa olla. Pitää vain sijoitukset allokoida siten, ettei tule tarvetta nostaa noita pois.

  Tradekalla on muuten myös tuotto-osuusanti, johon voi sijoittaa max 50.000 euroa ja tuotto-tavoite on 3,5%. Tradekan antiin en ajetellut sijoittavani.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei varmasti yhtään huono vaihtoehto ja juurikin sopivasti hajauttaen kokonaisportfolioon nähden. Mitä enemmän ikää, niin sitä paremmalta tuo vieläpä kuulostaa.

   Tradekan osuuksista olen tietoinen ja tarkoituksena onkin ihan lähiaikoina kirjoittaa noista juttua. Pitää vain ensiksi tehdä vähän tutkimustyötä. Vielä en osaa sanoa noista mitä mieltä olen.

   Poista
 2. Hesarissa on uutinen siltä ajalta, kun OP lanseerasi tuotto-osuudet (2016). Löytyy otsikolla "Ammattisijoittajat pitävät OP-ryhmän tuotto-osuuksia huonona sijoituksena". Samassa artikkelissa mm. prof. Leppiniemi piti tuotto-osuutta huonona. Hyvänä sijoituksena sitä piti OP-Ryhmän oma väki.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valitettavasti tuo on maksumuurin takana. Aika monta vuotta on kuitenkin vierähtänyt noiden kommenttien jälkeen ja maailma muuttunut melkoisesti. Todennäköisesti ammattisijoittajatkin olisivat vähän eri mieltä, jos nyt kommentoisivat.

   Kuten itsekin tässä artikkelissa mainitsin, niin olisi osakemarkkinoiden tuotot jääneet saamatta, jos tähän olisin silloin sijoittanut. Nyt on vähän toinen ääni kellossa ja ihan vakavasti harkinnan paikka.

   Se että "ammattilainen" vain sanoo jotain on vähän yhtä tyhjän kanssa. Pitää myös muistaa kokonaiskuva: se mikä sopii itselle ei välttämättä sovi toiselle ihan elämäntilanteen, iän, kokemuksen, riskinsietokyvyn yms johdosta.

   Poista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...