6. lokakuuta 2019

Kannattaako sijoitusvakuutus - millaiset kulut ovat?

Vierailin varmaan joskus vuonna 2011 Sijoitus Invest -messuilla Wanhassa Satamassa. Mielenkiinnosta sijoittamiseen löysin itseni melkeinpä ainoana nuorukaisena pääosin ikääntyvien herrasmiesten kansoittamasta salista, jossa tilaisuuden aiheena oli sijoitusvakuutus. Luen jonkin verran sijoituskirjallisuutta, mutta sijoitusvakuutukset eivät silloin olleen kovinkaan tuttuja, joten aihe oli sinällään mielenkiintoinen. Varatun ajan puitteissa aihetta ei kuitenkaan pystytty käsittelemään kovin tarkasti ja mielenkiintoisimmat tiedot tarkasta kustannusrakenteesta ja muista maksuista jäivät pimentoon. Se siitä sitten, edes Googlen hakukoneella en myöhemmin luennon jälkeen pystynyt löytämään tarkkoja tietoja asiasta. Sijoitusmaailmassa tällainen tietojen salailu ja läpinäkymättömyys on yleistä, eikä useinkaan lupaa mitään hyvää.

Elokuva Wolf of Wall Street on hauska elokuva ja kliseinen kertomus sijoitusmaailman "riippumattomuudesta".

Jotenkin puuttuva tieto ja kiinnostus aiheesta kuitenkin jyskytti takaraivossa. Kun sain vuoden 2012 lopulla kutsun BH Broker House Oy:n luokse sijoitusasioissa, tartuin heti tilaisuuteen. Tapaamisessa käytiin läpi sijoituskokemustani ja sijoitusvälineiden tuntemusta sekä ehdotustani, jossa henkilökohtaiset varat sijoitettaisiin hyödyntäen verokuorta. Sanottiin, että tämä takaisi verotuksen optimoinnin. BH Broker House Oy hoitaisi vakuutuksen perustamisen ja asiakas maksaisi vakuutusmaksun suoraan vakuutusyhtiön tilille, joka tekee sijoitukset annettujen ohjeiden mukaisesti. Vakuutusyhtiö raportoi asiakkaalle sijoitusten arvon neljännesvuosittain tai pyynnöstä milloin vain.

Jos omistat jonkin verran osakkeita, ennemmin tai myöhemmin joku "riippumaton sijoitusasiantuntija" ottaa sinuun yhteyttä ja haluaa keskustella kanssasi raha-asioiden hoidosta. BH Broker House Oy on vuonna 1997 perustettu kotimaisessa omistuksessa oleva puolueeton ja riippumaton räätälöityihin varainhoito-, sijoitus- ja säästämisratkaisuihin erikoistunut sijoituspalvelu- ja vakuutusmeklariyritys. Tätä tekstiä päivittäessäni noin kolmen vuoden jälkeen firmaa ei enää muuten löydy ja se näyttääkin olevan Suomen Pankkiiriliike Oy:n käyttämä rinnakkaistoiminimi. Riippumattoman asiantuntijan palveluista ei aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia, koska yritys saa tietyn rahasumman/provision asiakkaiden hankkimisesta ja niiden yrityksen kautta ostamista sijoitustuotteista ja palveluista. Ansaintalogiikkana firmalla siis niin sanottu kick-back, eli palkkionpalautus.


Sijoitusvakuutuksen edut


Räätälöity sijoitusvakuutus on anonyymi sijoituskohde, jota ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. Kapitalisaatiosopimuksena tai vakuutuskuorenakin tunnettu sijoitusvakuutus kokoaa yhteen sopimukseen rahasto- ja vakuutussäästämisen parhaat puolet. Sijoitusvakuutukseen voi periaatteessa valita haluamiasi sijoituskohteita ja vaihtaa niitä maksutta. Sijoitusvakuutuksen todellinen etu on kuitenkin se, että et maksa vakuutuksen sisällä olevista sijoituskohteista ja niiden myynneistä veroja. Myös osingoista ei tietenkään makseta veroja, joten korkoa korolle sijoittaminen kasvaa. Vakuutus sopii myös perintöverosuunnitteluun.

Periaatteessa sijoittaminen tällaiseen tuotteeseen kuulostaa järkevältä. Ideana on siis se, että pääoma pistetään sopimukseen sisään ja veroja ei makseta myyntivoitoista tai osingoista niiden realisoituessa, vaan verot maksetaan vasta kun vakuutuksesta nostetaan ulos enemmän varoja, kuin sinne on sijoitettu. Sijoitusvakuutuksesta nostetaan siis ensiksi voitto ja vasta sitten sijoitettu pääoma, jota verotetaan. Eli jos vakuutuksessa olisi 60 000 euroa, josta alun perin sijoitettu 40 000 euroa, niin voitto 20 000 on nostettavissa ilman veroja. Miksi en siis tarttunut tilaisuuteen? Ensinnäkin tappioiden vähennysoikeus poistuu vakuutuskuoren sisällä ja sillä hetkellä (tämä kirjoitettu vuoden 2012 lopulla) itselläni oli jonkin verran tappioita osakesijoituksista, joita en siis olisi pystynyt vähentämään. Toinen, mutta merkittävämpi asia on tietysti itse kulut. Jotainhan tämäkin järjestely maksaa, eikö?Sijoitusvakuutusta verrattu erilaisiin salkkuvaihtoehtoihin. Ylhäältä löytyvät kulut ja alhaalta lopputulos.


Sijoitusvakuutuksen kulut - Missä mentiin metsään


Keskusteluissa varallisuuden hoidosta päädyttiin seuraavaan: neljän valitun sijoitustuotteen sisältävä sijoitusvakuutus, sijoitettava pääoma 70 000 euroa. Merkintäpalkkio viiden ensimmäisen vuoden ajalta 1,8 %. Hallinnointipalkkio 0,5 %. Muut kulut 321 euroa vuodessa (102 e/tuote/vuosi, jos haluaa vakuutuksen alle enemmän sijoitustuotteita kuin neljä). Ei siis aivan halpaa. Kysymys kuuluukin, kannattaako tämä? No eihän se oikein kannatakaan. Totuus vaan on, ettei suoria osakesijoituksia ja halpoja ETF-tuotteita nyt voida korvata oikein millään tuotteella, vaikka olisikin kuinka edullinen. Se mikä minua kuitenkin BH Broker House Oy:n riippumattomassa sijoitustapaamisessa eniten häiritsi, oli niin sanotun kustannuslaskelman (nollatuottolaskelma) tai muun vertailun puuttuminen.

Tulevaisuuden tuottoja kyllä tuotiin esille, puhuttiin prameasti, jaettiin karkkia, virvokkeita ja muutenkin kaikki oli oli hienosti, mutta se vertailu puuttui. Kulut kyllä käytiin lävitse, mutta syntyykö siitä säästöä muihin sijoitustapoihin verrattuna. Kuvainnollisesti sanoen talo kyllä näytti hienolta, mutta perustuksista ei ollut oikein tietoa. Sijoitusrintamalla onkin tapahtunut paljon sitten tämän kirjoitushetken jälkeen (MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus), jolloin sijoittajansuoja rahoitusvälineiden kaupassa onkin parantunut. Vuonna 2012 vallitsi kuitenkin vähän villinlännen meininki, josta tämä tekstikin siis kertoo.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen päätin siis itse tehdä pienen vertailun taulukkolaskentaohjelmalla. Kun näytin tämän laskelman toisessa sijoitustapaamisessa, en saanut edustajilta vastausta siihen, miksi sijoitusvakuutus näyttää kannattamattomalta näiden tietojen perusteella. Lukujen epäiltiin olevan jotenkin pielessä tai epäiltiin laskujen soveltumattomuutta tapaukseen. Jos yhtiöllä ei ole esittää parempaa laskelmaa, niin luotan sitten omiini. Peukalosääntö: suurin motivaatio rahojen säilyttämiseen on vain sinulla itselläsi, muiden intressit ovat usein ristiriidassa tämän kanssa. Voitte arvata, jäikö sijoitusvakuutus hankkimatta? Voin hyvinkin olla väärässä ja laskelmissa on virhe. Noheva ja ammattitaitoinen sijoitustuotteiden myyjä olisi tietysti pyytänyt laskelman itselleen, sanonut palaavansa siihen vielä seuraavalla tapaamisella ja osoittavansa sen avulla, miksi sijoitusvakuutus kannattaakin. Näin ei kuitenkaan kukaan tehnyt. Joko laskelma oli oikein ja sijoitusvakuutus ei kannata, tai kukaan ei ollut niin ammattitaitoinen ja omannut tarvittavia taitoja laskelman kumoamiseen.


Oma laskelmani


Laskelmassa on siis verrattu oikealla olevaa sijoitusvakuutusta kolmeen erilaiseen tilanteeseen 10 ja 20 vuoden horisontilla. Laskelman voi halutessaan ladata tästä: Google Drivessä oleva Sijoitusvakuutusten_vertailu.ods Ensimmäisenä on hivenen epärealistinen buy and hold-salkku, jossa mitään ei myydä. Toisessa koko salkku realisoidaan aina vuoden välein ja kolmannessa salkun alkuperäisiin sijoituksiin ei kosketa, mutta täydennetään sitä osingoista saaduilla lisävarallisuudella. Kuten kuvasta näkee, 10:ssä vuodessa sijoitusvakuutus on huonoin vaihtoehto. Pidemmällä tähtäimellä se kuitenkin parantaa asemiaan, mutta ei siltikään nouse hänniltä. Lopputilanteen nettotulos on laskettu 7 % tuotolla ja verojen vähennyksen jälkeen, jotta vertailu edes olisi tasavertaista ja mahdollista. Jos sijoitusvakuutuksen "lykkäämiä" veroja ei huomioida, saadaan se tietenkin näyttämään parhaalta vaihtoehdolta. Pääomatulojen verona on 30 % ja osinkojen 0,85*30 = 25,5 %. Osinkotuotto on kolmannessa vaihtoehdossa 5 % bruttona ja ensimmäisessä tapauksessa on voitu käyttää 40 % hankintameno-olettamaa veroihin.


Poliittinen riski sijoitusvakuutuksessa realisoitunut


Vakuutuksesta ei voi tehdä verottomia rahalahjoituksia enää jokaiselle lähiomaiselle 8.500 euroon saakka kolmen vuoden välein (vertaa 4 999 euron lahjoitus muuten ilman vakuutusta). Hallitus päätti tästä härskisti (Edes siirtymäaikaa ei tullut vanhoille sopimuksille vakuutuslahjan karsinnassa) ja vakuutuslahjaan tuli tiukennus 1.1.2013 alkaen. Vuoden 2017 vaihtumisen jälkeen tällaisiin sijoitusvakuutuksiin ei sisälly myöskään kuolemanvaraturvaa, joka olisi jokaiselle lähiomaiselle 35 000 euroon saakka verotonta. Kiitokset näistä tarkennuksista blogin anonyymille kommentoijalle. Tästä historiasta näkee hyvin, miten poliittiset päätökset vaikuttavat sijoittajien verosuunnitteluun. Muutamassakin vuodessa voi tapahtua vaikka mitä. Miten voi edes pitkäjänteisesti suunnitella mitään, jos päätöksissä koko ajan hötkyillään? Mahtoi niitä harmittaa, joille tämä veroetu oli tärkeä. Pieleen meni silloin sijoittajan verosuunnittelu, jos poliitikkoihin luotti ja sijoitusvakuutukseen rahojaan laittoi tämä mielessä.

Huom! Kapitalisaatiosopimusten sekä säästö- ja sijoitusvakuutusten verokohtelua kiristetään vuonna 2020, kun ne halutaan samalle viivalle muiden rahastojen ja osakesäästötilin kanssa. Vielä on siis tämä vuosi on aikaa nostaa vakuutuksista oma pääoma verottomasti pois, ennen kuin eri sijoitusmuotojen verotusta yhtenäistävä laki astuu voimaan. Tulevaisuudessa varoja nostettaessa verotettavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Jos siis esimerkissämme vakuutuksessa olisi 60 000 euroa (sijoitettu alun perin 40 000e), josta voiton osuus 20 000 euroa, niin koko sijoitusvakuutussumman nostaessasi pääomatuloveroa lätkäistään 33,33 % osuudelle. Selkeämmin sanoen jokainen varojen nosto sisältää myös osuuden tuotosta, jota verotetaan pääomatulona. Tuskin tarvitaan ennustajan taitoja, että voiton osuus noista vakuutuksista nostetaan pois ja laitetaan todennäköisesti osakesäästötilille. Lakimuutoksen jälkeen myös tappiot ovat vähennettävissä verotuksessa sopimuksen päättymisvuonna.

Antti Rinne tulistuu Kreikan vakuuspapereista. Todellisuudessa vakuuksia ei ole ja tuottokin järjestelyn alusta 31.8.2019 asti ollut -1,15 %, kertoo Helsingin Sanomat. Kun sijoitukset negatiivisissa valtionlainoissa ja hallinnointipalkkio rullaa, niin potti vain sulaa vuosi vuodesta. 30 vuodessa piti saada 2,2 miljardia, mutta jäljellä 916 miljoonaa. Kuvan lähde Yle.


Kannattaako sijoitusvakuutus ylipäänsä?


Milloin sijoitusvakuutus sitten kannattaisi? Jos pääomaa olisi reilusti yli 200 000 euroa, jolloin hallinnointipalkkio olisi luultavasti alle 0,3 % ja merkintäpalkkio alle 1%. Toisin sanoen, näen tällaisen sijoitusvakuutuksen järkevänä vain rikkaille sijoittajille, joilla on neuvotteluvaraa kulujen suhteen. Sijoitusvakuutukseen sijoittava hyötyy, jos pelaa vähän isommalla riskillä, tekee silloin tällöin salkkuun suuriakin muutoksia ja on mahdollisesti myös erittäin pitkällä (rahat seuraavalle sukupolvelle) sijoitushorisontilla liikkeellä. Näin ostoja ja myyntejä on helppo tehdä välittämättä realisoituvista myyntivoitoista. Pitkällä tähtäimellä sijoitusvakuutus voi olla jopa hyvinkin kannattava, jos säästetyille veroille saa korkoa korolle suurempaa tuottoa, kuin sopimuksen kulut syövät pääomaa. Sopii siis enemmän paljon ja suuria kauppoja tekevällä, kuin harvakseltaan salkkua päivittävälle sijoittajalle.

Media ja verottajakaan ei saa tästä tietoa, sillä vakuutuksen arvoa ei katsota varallisuudeksi.  Kannattaa myös pitää mielessä, että tällaisen kapitalisaatiosopimuksen tuotot eivät ole henkilökohtaista tuloa sopimuksen voimassa ollessa. Näin ollen ei siis tarvitse maksaa esimerkiksi törkeän kovia ylinopeussakkoja yms tuloista johtuvia juttuja. Esimerkiksi yksityiseltä puolelta ostettu vanhustenhoito voikin sijoitusvakuutuksen omaavalla henkilöllä tulla paljon halvemmaksi, koska hän ei periaatteessa näytä ulospäin ansaitsevan yhtään mitään. Joissain tilanteissa siis erittäin kätevää. Mikäli räätälöityä sijoitusvakuutusta käytetään verosuunnitteluvälineenä oikein, parhaimmassa tapauksessa voitot siirtyvät lahjana tai perintönä lähiomaisille verovapaasti, jolloin kukaan ei maksa voitoistakaan veroja. Teoriassa voisit siis muuttaa jonnekin ulkomaille (eikä olla verovelvollinen Suomeen), kun lunastaa sijoitusvakuutuksen rahat. Näin koko potin saa verottomasti, tai erittäin pienellä verolla, kun nostaa rahat pääomaverottomassa tai erittäin kevyesti verotetussa maassa.

Tässä on kuitenkin myös viesti ja neuvo lainsäätäjille: myös piensijoittajien on helppo siirtää pääomansa muualle, jos verotusta tästä vielä nostetaan ja kiristetään. Se ei ole pelkkä iso raha, joka verosuunnittelua pohtii. Näitä sijoitusvakuutuksia saa helposti myös tavallinen tallaajakin. Miettikää miten osinkoverotusta ja osakesijoittamista yleensäkin haluatte edistää, muuten pääomat siirtyvät muualle, eivätkä ne sieltä enää koskaan tule helposti takaisin.


Näin tunnistat epämääräisen sijoitustuotteen


Ei kutsu BH Broker House Oy:n luokse kuitenkaan turha ollut, vaikka sijoitusvakuutusta ei tehtykään. Tapaaminen oli erittäin opettavaista, ainakin itselleni. Ehkä lukijatkin tästä jotain saavat irti. Siitä syntyi kuitenkin hyvin viisi vinkkiä, joilla tunnistat epämääräisen sijoitustuotteiden myyjän. Toisekseen tämä on myös mielestäni hyvä kertomus siitä, miten poliittiset päätökset voivatkaan muuttua ja muuttaa sijoitustuotteiden verotusta ja etuja radikaalistikin.

 1. Sopiiko, jos nauhoitan käymämme keskustelun? (Jos myyntipuhe kestää päivänvaloa, niin sitten kai voi nauhoittaakin)
 2. Saako kaikki kulut kirjallisena? (Selkeä kuva kuluista, jos tuotto oletettaisiin vaikkapa nollaksi)
 3. Saatko tuotteen suosittelusta tai myynnistä komissiota? (Jos palkkionpalautus-malli, niin ei voi kutsua riippumattomaksi, koska intressiristiriita asiakkaan edun vs. tuoton hankkimisen välillä)
 4. Tuotteeseen liittyvät riskit (Jos luvataan suurta tuottoa, pitäisi kertoa korkeammasta riskistä)
 5. Oletko itse sijoittanut tähän tuotteeseen? (Ehkä paras kysymys. Jos "myyjä" ei ole sijoittanut, niin ei todellisuudessa usko markkinoimaansa tuotteeseen. Miksi siis sinäkään uskoisit ja sijoittaisit)


Jos et itse sijoita omia rahojasi, niin kannattaa tutustua artikkeliini: Robo-sijoittaminen - Automaattinen varainhoitopalvelu case Evervest. Siinä kerrotaan hyvin riippumattomasta varainhoidosta ja siitä, miten sen voi nykyaikana toteuttaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Jos taas haluat hoitaa itse omaa varallisuuttasi, niin suosittelen avaamaan arvo-osuustilin Nordnetin palvelussa. Avaa tästä maksuton asiakkuus Nordnettiin.
(Alkuperäinen artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2013)

7 kommenttia:

 1. Vakuutuslahjojen verottomuus poistui jo jokunen vuosi sitten ja kuolemanvaraturvankin veroetuus poistuu vuoden vaihteessa. Perilliset saavat veroetuuden mikäli kuolema korjaa ennen vuoden vaihdetta.

  Nimimerkki Talousahdinko
  Jaksamatta kirjautua

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin ja lahjaveron raja on nykyään 4999 €.

   Poista
  2. Totta. Vakuutuslahjaan tuli tiukennus 1.1.2013 alkaen siten, että tuo 8500 €:n raja poistui. Kumma kyllä, tästä ei sijoitusasiantuntija "muistanut" mainita.

   Lahjaveron rajaakin nostettiin tänä vuonna 4 999 euroon. Kiitos tarkennuksista, korjaan ne artikkeliin.

   Tästä näkee hyvin, miten poliittiset päätökset vaikuttavat sijoittajien verosuunnitteluun. Muutamassakin vuodessa voi tapahtua vaikka mitä. Miten voi edes pitkäjänteisesti suunnitella mitään, jos päätöksissä koko ajan hötkyillään. Edes siirtymäaikaa ei tullut vanhoille sopimuksille vakuutuslahjan karsinnassa. Härskiä toimintaa sanoisin. Mahtoi niitä harmittaa, joille tämä veroetu oli tärkeä. Pieleen meni suunnittelu.

   Poista
 2. Sijoitusvakuutukset on kyllä mielenkiintoinen tuote. Itselleni on tarjottu n. 0,3-0,5 % hintaisia versioita, jossa sijoitussummat ovat olleet 200.000 euroa ylöspäin. Periaatteessa jos olisi osinkosalkku tai kiertävä osakesalkku niin, tuo voisi olla kannattava tuote. Jos mietitään esim salkkua, jonka koko on n. 200.000 euroa ja tuotta osinkoa n. 5 % eli 10.000 euroa vuodessa tulee osinkoa, josta menisi normitilassa veroa 30 % eli 3000 euroa. Vakuutuskuoren hinnan ollessa 600-1000 euroa vuodessa tuo tarkoittaisi, että vuosittain jäisi 2000-2400 euroa korkoa koron päälle tuottavaa rahaa salkkuun. Sen lisäksi, mikäli verotuskäytäntö ei ole muuttunut kun alat nostaa rahoja salkusta ulos, voisi ensimmäiset vuodet nostaa vain "nettoa" eli pääomaa pois nettotulon verran, jolloin säästäisi verot toiseen kertaan. Vakuutussalkuissa on siis periaatteessa pointtia, mutta vain tietyissä tilanteissa. Niitä myydään useimmiten hyödyttömissä tilanteissa. Jos ole osta ja pidä henkilö osakkeilla, jotka eivät erityisest ole osinko-osakkeita, sijoitusvakuutus on täysin turha keksintö. Sillä on tietyä perintösuunnitteluhyötyä, kun ei tartte maksaa kun perintöverot eikä tuottoveroja kuolinhetkellä. Niillä on järkevä paikkansa, mutta pankki myy niitä ties kelle, koska niiden tuotto pankille on hyvä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pikaisella excel-laskurilla tuolla 0,5 % kulurakenteella ja 200.000 e alkusalkulla, jos on kyse osinkosalkusta, joka tuottaisi 5% vuodessa (vähän optimistinen), jossa sijoitetaan osingot pääomaan. Erotus olisi seuraavanlainen 10-v sijotuksen jälkeen sijoitusvakuutussalkku olisi 24639 euroa suurempi ja 20-v sijoituksen jälkeen 77071 euroa suurempi. Joten on tuossa tietty hyöty, eli 10-v horisontilla hyöty olisi 2460 e/v ja 20-v horisontilla hyöty olisi 3850 e/v.

   Poista
 3. Sijoitusvakuutusten kulut ovat huomattavasti pudonneet tämän kirjoituksen julkaisun jälkeen. Itse sijoitan kahteen eri sijoitusvakuutukseen (eri palveluntarjoajat ja eri tuotteet), joissa ainoa ylimääräinen kulu on 0,5% säästösummasta vuosittain. Lisäksi tietenkin menee rahastojen normaalit kulut, mutta ei mitään sijoitus, nosto tai muitakaan kuluja ei enää peritä, kuten vielä muutama vuosi sitten. Suurin hyöty? Se on helppo vastata, kun finanssikriisi alkoi siirsin kaikki osakerahastosijoitukseni sijoitusvakuutuksen sisällä erilaisiin korkotuotteisiin ja selvisin melko kuivin jaloin romahduksesta. Nämä siirrot ovat vakuutuksen sisällä kulottomia ja verottomia. Kunnes myöhemmin siirsin ne takaisin osakepuolelle. Ajoittaminen ei ole mahdollista, joten siirtoni tapahtui, kun laskua oli pari kuukautta ja takaisin vasta sitten, kun luotin nousun jatkumiseen.

  Nyt korona kriisissä sama juttu, helmi-maaliskuun vaihteessa kaikki pois osakerahatoista ja hajautin erilaisiin korko- ja matalariskisiin (sekä tuottoisiin) varainhoitorahastoihin. Näiden avulla sijoitusvakuutukseni arvon lasku oli vajaa 10% ja nyt olen jo hiukan plussalla, mutta pidän edelleen pääomat näissä matalariskisissä tuotteissa.

  Koska säästän näihin myös kuukausittain, niin nämä säännölliset kuukausisäätöt menevät koko ajan sijoitusvakuutuksen sisällä kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin, koska niitä saa tai on saanut nyt edullisesti. Toki se muuttaa hitaasti sijoituksen kokonaispääomaa vähän riskisempään suuntaan, mutta parantaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitusvakuutuksesta saa hyötyä, kun tekee sen sisällä kuluttomia ja verottomia siirtoja eri sijoitustuotteiden välillä. Mitä ne ovat riippuu täysin sijoitusvakuutksia tarjoavasta yhtiöstä ja niissä on eroja, kannattaa vertailla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hienoa kuulla, että kulut ovat pudonneet. Syynä taitaa tosin olla kilpailun sijaan se, että kukaan ei sijoitusvakuutuksia enää halunnut, joten tämä alennus on tehty vähän pakkoraossa. Osakesäästötilillä kun saa lähes samat edut vieläpä ilmaiseksi. Tietenkin jos omaisuutta on paljon ja vakuutusten alla on oikeasti hyviä sijoitustuotteita (kuten iSharesin ETF tuotteita tai vastaavia), niin miksikäs ei. Sinun tapauksessa tuntuu toimivan, koska tiedät mitä teet ja olet perillä asioista. Moni ei jaksa vertailla ja maksaa "piilokuluja", kuten artikkelissani: Kulut laskevat mutta lisäarvottomuudella rahastetaan http://downshiftaaminen.blogspot.com/2020/06/kulut-laskevat-mutta.html

   Siitä olen kanssasi samaa mieltä, että tarkka ajoittaminen on mahdotonta, mutta näkemyksen ottoa usein tarvitaan. Pitää tosin myös huomioida, että ei tuo kriisissä veivaaminenkaan välttämättä ole hyväksi. Jos et korona-kriisissä panikoitunut ja istuit vain salkkusi päällä, niin ollaan aika lähtötilanteessa. Sijoitusvakuutuksella on helppo lähteä veivaamaan ja myydä, kun salkku on laksenut -10 %. Sitten tullaan vasta markkinoille takaisin, kun paras nousu on jo mennyt. Tehdään siis vähän tappiota ja missataan nousut. Kertyneitä tappioitakaan ei voi hyödyntää. Aika usein on parasta olla tekemättä oikein mitään.

   Poista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...