27. maaliskuuta 2014

Kelan älyttömyydet opintotuen takaisinperinnässä

Postista saapui helmikuun puolessa välissä (vuonna 2014) Kelalta kirje: Opintotuen takaisinperintävaatimus. Jostain kumman syystä aina vähän jännittää ja puistattaa saada Verottajalta tai Kelalta postia. Mitään pelättäväähän asiassa ei pitäisi olla, mutta silti. Lakia luetaan näissä yleensä kuin piru raamattua ja jos jokin asia muka on heidän mielestään väärin ja pitäisi korjata, niin auta armias. On siinä pienellä ihmisellä iso urakka, kun tietää valtion koneiston vanhanaikaisuuden, hitauden ja kaiken sen hirveän byrokratian ja pilkunviilauksen, jota näissä virastoissa noudatetaan.

Jokainen opiskelija varmasti tietää, että jokaista opintotukikuukautta vastaan pitää olla suoritettuna tietty määrä opintopisteitä tai muuten uhkaa takaisinmaksuvelvoite. Myös liian suuret vuositulot johtavat tukien takaisinperintään ja lisäkorkoon, jos liiaksi maksettua opintotukea ei itse palauta takaisin.

Opiskelijoiden onneksi Kela nosti opintotuen vuositulorajoja vuoden 2008 alussa enemmän työntekoa kannustavammaksi ja pidensi opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaikaa vuonna 2014 kahdella kuukaudella, kertoo TYY. Opiskelija voi siis helpommin laskea vuositulonsa huhtikuussa saamansa esitäytetyn veroilmoituksen avulla. Taisi valituksia aikaisemmasta menettelystä tulla niin paljon, että jopa puupäinen Kela suostui muuttamaan menettelytapojaan tässä asiassa. Juuri aloittaneiden opiskelijoiden onneksi opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin vuonna 2014 (Johan se kestikin, voisi joku sanoa). Ensimmäiset indeksillä korotetut opintotuet maksetaan 1.8.2014 alkaen ja opintotukiin tulee silloin 1,3 %:n indeksikorotus. Opintotukeen on tulossa muitakin muutoksia 1.8.2014 alkaen, kertoo Kela. Niistä tiedotetaan kuitenkin myöhemmin, kun lakimuutokset on vahvistettu.


Nämä ovat siis faktat, joita opiskelijan pitää opintotukea nostaessaan ottaa huomioon, eikä niistä tässä sen enempää. Oikeastaan tämän kirjoituksen aiheena on nostaa esille epäkohta, jota Kela harjoittaa opintotuen takaisinperinnässä. Samasta aiheesta on kirjoittanut ansiokkaasti myös Warren Grahamin Osinkopuu. Epäkohta liittyy tulojen ja etenkin pääomatulojen käsittelyyn vuosituloa laskettaessa, koska Kela ei suostu vähentämään tappioita tai muita kuluja Verottajan tapaan. Jotta asia tulisi selväksi, niin aloitetaan Kelalta saapuneesta opintotuen takaisinmaksuvaatimuksesta. Sain siis takaisinmaksukehotuksen, koska laskemani ja arvioimani tulot olivat 634 euroa yli Kelan vuositulorajan (max ylitys 220 euroa) ja joudun palauttamaan yhden opintotukikuukauden ja sen päälle lisätyn 15 % koron, eli 342,70 euroa.

Verottaja huopaa, Kela soutaa


Hemmetin ääliö, etkö osaa laskea. Ihan oma vikasi, voisi joku sanoa. Tämä oli siis vielä aikaa, jolloin esitäytetty veroilmoitus saapui vasta sen jälkeen, kun vapaaehtoinen opintotuen palautus piti tehdä. Tulot piti siis itse laskea, koska veroilmoitus saapui aina liian myöhään, eikä siitä voinut tuloja katsoa. Nythän asiat ovat paljon paremmin. No olisihan ne tulot pitänyt osata laskea ilman veroilmoitustakin ja niin olen aina tehnytkin. Kaikki tuloni ja menoni löytyvät periaatteessa eurolleen tietokoneen taulukkolaskentaohjelmasta.  Itse asiassa olen aina ihmetellyt ihmisiä, jotka eivät osaa laskea näitä tuloja ja saavat sitten tavallaan omaa tyhmyyttään takaisinperintäkirjeen. Miksi minulle, tällaiselle säntilliselle ja pikkutarkalle, matematiikkaa rakastavalle ihmiselle sattui tällainen moka? Lisätäänpä soppaan ansiotulojen lisäksi saatuja osinkoja, pääoman palautuksia, luovutusvoittoja ja luovutustappioita, joillakin saattaa olla ehkäpä vielä vuokratuloja. Osa tuloista on vieläpä verotonta ja osa verollista. Onnistuisitko itse laskemaan nämä kaikki tarkalleen ilman esitäytettyä veroilmoitusta?

Asian tekee vielä hauskaksi se, että Kela ei edes toimi samoilla säännöillä kuin Verottaja. Kelan ja Verottajan tavat laskea pääomatuloja määrä eroavat nimittäin toisistaan. Verottaja antaa sijoittajan oikeaoppisesti vähentää tulonhankkimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset luovutustappiot saaduista luovutusvoitoista. Kela puolestaan laskee pääomatulot yhteen bruttona, eikä vähennyksiä voi tehdä. Toisin sanoen niistä ei vähennetä veroja, tulonhankkimiskuluja, menoja tai muitakaan vähennyksiä. Seuraavissa kahdessa tapauksessa otetaan kuitenkin huomioon tietyt verohallinnon tekemät vähennykset. Lainaus suoraan Kelan sivuilta.

 • Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman tai hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esimerkiksi kaupankäyntikulut). Luovutustappioita ei vähennetä
 • Jos olet saanut vuokratuloa, verohallinto voi vähentää siitä vuokranantajana maksamasi vastikkeet, kunnossapitokustannukset sekä lämpö-, sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksut. Velan korkoja ei vähennetä

Mitä epäoikeudenmukaisuudesta seuraa ja miten siihen vastataan


Vähän kapulakieltä, mutta havainnollistetaan, mikä tässä on siis ongelmana. Jos henkilö tekee vuodessa osakkeilla 5 000 euroa voittoa ja 5 000 euroa tappiota, niin verottaja tulkitsee tuloiksi 0 euroa. Tämähän on ihan loogista, koska todellisuudessakaan mitään voittoa ei synny ja käteen jää 0 euroa. Koska kela ei suostu vähentämään tappioita voitoista, syntyy voittoa Kelan mukaan 5 000 euroa. Miten voittoa voi Kelan mukaan syntyä? Jos tosimaailmassa tekisin noita kauppoja satoja vuodesa, niin varallisuuteni ei muuttuisi mihinkään, mutta Kelan mukaan olisin kohta miljonääri. Missä on logiikka?

Entä jos verottaja on hyväksynyt pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä ja muita tulonhankkimiskuluja. Niitäkään ei Kelan mukaan saa vähentää. Vaikka vuokranantajana saat vähentää tulonhankkimiskuluja (vastikkeet, sähkö, vesi, kunnossapito yms), osakesijoittajana näin ei voi toimia. Vaikka välttämättä tarvitsisit kaupantekoon tietokonetta, nettiyhteyttä, sijoitusalan kirjallisuutta, lehtiä tai vaikkapa erilaisia liiton jäsenyyksiä, niin et saa näitä vähennettyä. Et vaikka tuloa ei ilman näitä kustannuksia olisi syntynytkään.

On täysin epäoikeudenmukaista, jos luovutustappioita ei saa vähentää, koska osakesijoittamisen luonteeseen kuuluu välillä voiton ja välillä tappioiden tekeminen. Pitkällä juoksulla tappiot tietysti pyritään minimoimaan ja voitot maksimoimaan myymällä huonoja ja tappiollisia osakkeita. Millä tavalla tappioiden vähentämättä jättäminen on oikeudenmukaista ja tasavertaista? Nyt esimerkiksi osakkeisiin sijoittavia ja pääomatuloja ansaitsevia opiskelijoita ei kohdella tasavertaisesti verottajan ja Kelan edessä. Verottaja kyllä hyväksyy tappioiden vähennykset ja tulonhankkimiskulut pääomatuloista, mutta Kela ei. Oikeudenmukaisuus ja ymmärrettävyys ei tässä todellakaan millään tavalla toteudu.

Tästä herääkin kysymys, onko tällä päätökselle edes perusteita laissa, vai onko se vain Kelan omaa tulkintaa. Jos perusteita Kelan mielestä löytyy, niin haluaisin todellakin tietää lain tarkan kohdan, jossa näin sanotaan. Itse en ole lakitekstistä tällaista kohtaa löytänyt, joten kallistun jälkimmäisen vaihtoehdon puolelle. Mikäli joku osaa selittää minulle järkevästi perustellen Kelan toiminnan logiikan, niin kuuntelen.

Olen kyllä tietoinen ja lukenut useista eri lähteistä ja foorumeista, että Kela ei tappioiden vähentämistä hyväksy. Logiikkaa ja oikeudenmukaisuutta en kuitenkaan ymmärrä. Sijoittavaa opiskelijaa vain rangaistaan. Jos asiaa ei koeta oikeudenmukaiseksi, ei se voi olla lakikaan. Vaikka takaisinperittävä summa onkin pieni, niin asia on nyt periaatteellinen. Vääryyteen pitää jonkun vihdoinkin puuttua. Kyllä opiskelijoistakin löytyy sijoittajia, vaikka meitä vähän onkin. Tästä syystä aion tehdä opintotuen takaisinperinnän uudelleenkäsittelypyynnön ja valituksen opintotuen muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan toiminnan yleisenä tavoitteenahan on oikeudenmukaisen, yhdenmukaisen ja ymmärrettävästi perustellun päätöksen antaminen yksittäiseen valitukseen. Jos vastaus tappioiden vähentämättä jättämiseen on huonosti perusteltu ja valitukseni ei mene läpi, niin asia viedään vakuutusoikeuteen ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tämä taho saa sitten ottaa asiaan kantaa.

Nyt ei sitten kuin odottelemaan, miten asia etenee ja miten Kela/lautakunta tuohon asiaan vastaa. Kyllä Kelassakin virheitä tehdään ja lakia tulkitaan vähän miten sattuu omaksi hyväksi. Välillä kuulee ja näkee jopa räikeitäkin vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia. Jos niihin ei uskalleta puuttua, niin ne jatkuvat. Itse uskon vakaasti, että Kelan päätös muuttuu, mutta vasta vakuutusoikeuden/oikeusasiamiehen toimesta reilun vuoden päästä.

Päivitys 18.1.2014 


8 kommenttia:

 1. Kyllähän se normaalin järjen mukaan pitäisi tulot katsoa verottajan tekemästä verotuspäätöksestä ja sieltä nimenomaan verotettavista tuloista.

  Itse sain juuri tehtyä oman uudelleenkäsittelypyynnön koskien opintotuen takaisinperintäehdotusta, kun Kela yrittää saada minulta n. 1500 euroa takaisin. Eihän siinä mennytkään kuin vajaat 5h papereita täytellessä =). Itsellänikin löytyy sentilleen kaikki tuloni eriteltynä taulukkolaskentaohjelmasta, mutta ei sellaisessa muodossa että ne Kelalle kelpaisi. Mikäli olen oikein pykäläviidakkoa tulkinnut, niin minulta ei pitäisi periä mitään takaisin.

  On tämä ollut taas sen verran hankalaa ja monimutkaista touhua, että en yhtään ihmettele miksi julkisensektorin menot vaan nousee, kun pitää käydä tälläistä älytöntä paperisotaa. Onneksi opinnot ovat ainakin nyt toistaiseksi loppuneet, niin ei tarvitse enää jatkossa itseään tälläiseen sotkea. Aiemmin jouduin maksamaan tukia takaisin noin 600 euroa, mukavien 15% korkojen kanssa, kun vasta jälikäteen ymmärsin että se olisi kuulunutkin minulle, mutta olin tulkinnut ohjeita väärin =(

  VastaaPoista
 2. Liittyykö Rahaneuvoksen takaisinperintäehdotus vain valmistumisen jälkeen ansaittuun "liialliseen" tuloon, jonka ansainta-ajankohdan voi Kelalle osoittaa, vai onko kyseessä jokin muu Kelan outo tulkinta?

  Luulisi tosiaan, että talouden taantuma tai lama pistäisi Kelankin tehostamaan toimiaan, mutta sama meno näyttää jatkuvan. Ehkä talouden pitäisi kyykätä vieläkin enemmän, jotta oikeasti havahduttaisiin kaikkeen typeryyteen ja tehottomuuteen. Tavallisella yrityksellä ei kyllä olisi varaa toimia Kelan tavoin. Lopputuloksena olisi, että kaikki asiakkaat olisivat kaikonneet huonon palvelukokemuksen takia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Liittyy opiskelua edeltäneeseen aikaan, jolloin en ollut vielä koulunpenkillä ja opintotuen piirissä.

   Luulisi että nykytekniikalla Kelan olisi mahdollista saada verottajan avulla tulojen maksuajankohdat automaattisesti tietoon. Nyt jouduin kaivamaan eri tulojen maksuajankohdat osoittavia todistuksia useista eri paikoista ja liitteitä varsinaisen uudelleenkäsittelypyynnön lisäksi tuli 14 sivua! Näissä liitteissä ei suoraan edes ole laskettuna Kelan haluamia brutto-tuottoja, vaan niistä on vähennetty kulut ja luovutustappiot, joten Kelan virkailija joutuu halutessaan laskemaan kaikki kauppani käsipelissä (kuten siis itsekkin jouduin), jos haluaa varmistua laskujeni oikeellisuudesta.

   Poista
 3. Nyt on kyllä sellainen asia, että jos vaan jaksat valita ihan KHO:on asti!

  VastaaPoista
 4. Kiitos. Katsotaan miten käy. Tulen raportoimaan asiasta heti, kun jotain uutta tietoa saan. Tarkoitus on kyllä viedä asia niin pitkälle, kun rahkeita riittää ja järkeväksi tulkitsen. Aikaa ja vaivaa se varmasti vie, mutta oikeudenmukaisempi tulos on toivottavasti sen arvoista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minuakin on jo pitkään mietityttänyt että mikä tämän lopputulos oli. Itse jouduin myös pari vuotta sitten maksamaan noin 1500 € opintotukia takaisin. Lisäksi vielä samana vuonna kun nuo perittiin takaisin ymmärsin Kelan pykälät väärin ja maksoin vapaaehtoisesti noin 1000€ Kelalle ylimääräistä takaisin. Tämä sitten ketutti seuraavana vuonna kun huomasin virheeni.

   Mutta niin, mikä tämän lopputulos oli?

   Poista
 5. "Jokainen opiskelija varmasti tietää, että jokaista opintotukikuukautta vastaan pitää olla suoritettuna tietty määrä opintopisteitä tai muuten uhkaa takaisinmaksuvelvoite"

  Ei kai opiskelujen etenemättömyys aiheuta takaisinperintää? Ainostaan tukikuukausien aikana ansaitut tulorajan ylittävät tulot.

  VastaaPoista
 6. Suora lainaus Kelan sivuilta: Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että edistyt opinnoissa. Jos sinulle ei ole kertynyt tarpeeksi opintosuorituksia, Kela tai opintotukilautakunta lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen. Opintotukesi maksaminen lakkautetaan, jos et vastaa selvityspyyntöön tai et esitä hyväksyttäviä syitä opintojen hitaaseen edistymiseen. Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että sinun ei ole ollut tarkoituskaan opiskella.

  Takaisinperintä on siis mahdollista opiskelujen etenemättömyydenkin takia. Kovin yleistä se ei tosin ole, eikä ainakaan voi tulla kenellekään yllätyksenä. Toisin on tulorajojen kanssa painivien.

  VastaaPoista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...